Đa Tạ - Quang Lê
Tác giả: Chọn Lọc Thể loại:
00:00 / 00:00
1
ABcDE
01 - Da Ta (Anh Viet Thu)
Quang Lê
5:28
2
ABcDE
02 - Neo Dau Ben Que (An Thuyen)
Quang Lê
5:12
3
ABcDE
03 - Huong Giang Con Toi Cho (Chau Ky)
Quang Lê
4:09
4
ABcDE
04 - Dem Bo Vo (Duy Khanh)
Quang Lê
5:22
5
ABcDE
05 - Giot Le Dai Trang (Chau Ky)
Quang Lê
4:54
6
ABcDE
06 - Nguoi Mang Tam Su (Nhu Phi)
Quang Lê
5:30
7
ABcDE
07 - Thuong Ve Mien Trung (Duy Khanh)
Quang Lê
4:51
8
ABcDE
08 - Tinh Lua Duyen Trang (Hoai An, Ho Dinh) song ca Ngoc Ha
Quang Lê
4:16
9
ABcDE
09 - Mung Tuoi Me (Tran Long An)
Quang Lê
4:28
10
ABcDE
10 - Ta Ao Cuoi (Hoang Thi Tho)
Quang Lê
5:22
11
ABcDE
11 - Xin Goi Nhau La Co Nhan (Song Ngoc)
Quang Lê
4:38
12
ABcDE
12 - Ai Nho Chang Ai (Hoang Thi Tho)
Quang Lê
5:56
13
ABcDE
14 - Ai Ra Xu Hue (Duy Khanh) song ca Ngoc Ha
Quang Lê
4:52