Tien Dua 1996
Tác giả: Chọn Lọc Thể loại:
00:00 / 00:00
1
ABcDE
01. Lien Khuc Vung Lay Cua Chung Ta, Tinh Khuc Cho Em (Le Uyen Phuong)
Le Uyen Phuong
5:43
2
ABcDE
02. Bien Nho (Khanh Ly)
Khanh Ly
6:18
3
ABcDE
03. Tien Dua (Vu Khanh)
Vu Khanh
6:21
4
ABcDE
04. Nha Trang Ngay Ve (Y Lan)
Y Lan
7:18
5
ABcDE
05. Hay Ngoi Xuong Day (Le Uyen Phuong)
Le Uyen Phuong
3:56
6
ABcDE
06. Lien Khuc Nhin Nhung Mua Thu Di, Nang Thuy Tinh (Khanh Ly, Le Thu)
Khanh Ly, Le Thu
4:33
7
ABcDE
07. Niem Khuc Cuoi (Sy Phu)
Sy Phu
6:38
8
ABcDE
08. Mua Hong (Cong Thanh, Lyn)
Cong Thanh, Lyn
5:10
9
ABcDE
09. Chan Nan (Thuy Duong)
Thuy Duong
4:08
10
ABcDE
10. Quen Cau Gia Tu (Hoang Trong Thuy, Quynh Huong)
Hoang Trong Thuy, Quynh Huong
4:43