Phôi Pha - Tuấn Ngọc
Tác giả: Phôi Pha Thể loại:
00:00 / 00:00
1
ABcDE
01. Co Hong (Tuan Ngoc)
Tuấn Ngọc
7:07
2
ABcDE
02. Phoi Pha (Tuan Ngoc)
Tuấn Ngọc
3:17
3
ABcDE
03. Yeu (Tuan Ngoc)
Tuấn Ngọc
4:49
4
ABcDE
04. Dung Xa Nhau (Tuan Ngoc)
Tuấn Ngọc
4:25
5
ABcDE
05. Gui Gio Cho May Ngan Bay (Tuan Ngoc)
Tuấn Ngọc
5:34
6
ABcDE
06. Vet Thu Tren Lung Ngua Hoang (Tuan Ngoc)
Tuấn Ngọc
5:47
7
ABcDE
07. Tien Em (Tuan Ngoc)
Tuấn Ngọc
5:12
8
ABcDE
08. La Thu (Tuan Ngoc)
Tuấn Ngọc
3:19
9
ABcDE
09. Ve Day Nghe Em (Tuan Ngoc)
Tuấn Ngọc
4:48
10
ABcDE
10. Goi Nguoi Yeu Dau (Tuan Ngoc)
Tuấn Ngọc
5:41