Center Stage by Lowell Graham
1988 Tác giả: Lowell Graham, nhạc trưởng Thể loại: Cổ điển
Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Lowell Graham , Các nhạc sĩ trong dàn nhạc giao hưởng Quốc gia đến từ các ban nhạc quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ cũng như Dàn nhạc Giao hưởng Virginia.
00:00 / 00:00
1
ABcDE
Olympic fanfare
Lowell Graham - nhạc trưởng
4:13
2
ABcDE
Cowboys
Lowell Graham - nhạc trưởng
9:43
3
ABcDE
Selections From Oklahoma
Lowell Graham - nhạc trưởng
9:24
4
ABcDE
Selections From Barnum
Lowell Graham - nhạc trưởng
5:29
5
ABcDE
Selections From Mary Poppins
Lowell Graham - nhạc trưởng
8:39
6
ABcDE
Selections From West Side Story
Lowell Graham - nhạc trưởng
9:24